Loty balonem

Oferujemy atrakcje lotnicze dla klientów indywidualnych oraz dla firm.Rysunek1
Usługi wykonywane są tylko przez CERTYFIKOWANE = LEGALNE firmy!
Gwarantujemy profesjonalizm poparty konkretnymi uprawnieniami, które możecie Państwo zobaczyć i sprawdzić u nas i na stronie urzędu lotnictwa cywilnego.

Lot balonem
Lokalizacje : Warszawa, Mazury, Podlasie
Wykonawca lotów: First Class Ballooning– Dariusz Brzozowski

FIRST CLASS BALLOONING od ponad dwudziestu pięciu lat specjalizuje się w lotach balonami na ogrzane powietrze zarówno w Polsce jak i za granicą. Szefem pilotów jest Dariusz Brzozowski – jeden z najbardziej doświadczonych komercyjnych pilotów balonowych w Polsce z ogólnym nalotem 4000 godzin w powietrzu. Rekordzista Polski w locie na wysokość balonem na ogrzane powietrze, który osiągnął zawrotną wysokość 30.000 tysięcy stóp (10.000 metrów) nad poziomem ziemi w 1996 roku. Instruktor balonowy, latający balonami zawodowo w Polsce i Australii ,odznaczony przez Niemiecką Federację Balonową medalem za zasługi podczas akcji ratowania międzynarodowej załogi balonu. Uczestnik Mistrzostw Polski, Europy i Świata oraz jeden z czterech Polaków, którzy przelecieli kontynent australijski balonem na ogrzane powietrze z zachodu na wschód w 1988 roku. W 2014 roku w projekcie Polska Stratosfera wzniósł się balonem na ponad 11 000 m – rekord Europy.

Flota balonowa:
5 balonów podnoszących w sumie jedną turą 50 osób

Regulamin lotów widokowych

1. Zakup biletu/voucheru na lot upoważnia do wzięcia udziału w locie widokowym balonem na ogrzane powietrze organizowanym przez firmę FCB-Dariusz Brzozowski. Do każdego biletu dołączony jest „Regulamin lotów widokowych”, z którym obligatoryjnie należy się zapoznać.
2. Bilet jest ważny w przedziale czasowym, na który został wystawiony tylko i wyłącznie, oraz w zakupionej opcji.
3. Można wykupić lot:
a) lot 45 minutowy (+/-10 minut)  (pilot zaczyna szukać miejsca do lądowania po 35 minutach lotu) lokalizacja Mazury, Warszawa
b) lot 60 minutowy  (+/-10 minut)(pilot zaczyna szukać miejsca do lądowania po około 50 minutach) lokalizacja Podlasie
Jeżeli lot został przedłużony przez pilota ze względu na brak lądowiska pasażerowie nie ponoszą dodatkowych kosztów.
Dopuszcza się tolerancję czasową +/- 10 minut.
4. Po zakupie biletu należy telefonicznie bądź mailowo zgłosić chęć uczestnictwa w locie z podaniem preferowanych dat.
5. Pasażerowie umówieni na dany lot stawiają się punktualnie na godzinę wyznaczoną przez dowódcę statku powietrznego w wyznaczonym miejscu startu.
6. Przed lotem Pasażerowie biorą udział w szkoleniu prowadzonym przez Pilota z zasad bezpiecznego zachowania się od momentu przybycia na lot do momentu zakończenia składania sprzętu po lądowaniu.
7. W przypadku spóźnienia pasażerów powyżej 15 minut i nie dotarcia na wyznaczone miejsce na czas szkolenia, pilot ma prawo odmówić udziału w locie a wykupiony bilet przepada.
8. Pasażerowie przez cały czas przygotowań sprzętu, startu, lotu, do momentu ogłoszenia zakończenia lądowania bezwzględnie wykonują polecenia dowódcy statku powietrznego.
9. Pasażerowie przybywają na lot w strojach wygodnych, sportowym obuwiu, stosownym do pory roku i dnia, wskazane są ciemne kolory ze względu na możliwość opadania sadzy z palników oraz czapeczki na głowę.
10. Loty balonem są sportem outdorowym i firma nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia garderoby podczas usługi .
11. Pasażerowie po odbyciu szkolenia przed lotem podpisują listę uczestników lotu, kwitując niniejszym, że zrozumieli szkolenie przeprowadzone przez pilota, będą stosować się do jego poleceń oraz w locie uczestniczą na własną odpowiedzialność zdając sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z lotem balonem i nie będą rościć praw większych niż zawarte jest w ubezpieczeniu lotniczym.
12. W locie balonem nie mogą uczestniczyć:
– osoby mające silny lęk wysokości i przestrzeni
– kobiety w ciąży powyżej 12 tygodnia
– osoby po silnych urazach ortopedyczny
– osoby, które w ciągu ostatnich 2 miesięcy przeszły zabiegi chirurgiczne z pobytem szpitalnym
– osoby pod wpływem leków psychotropowych
– osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków
– dzieci do lat 4
13. W locie balonem mogą uczestniczyć:
– osoby dorosłe w dobrym stanie fizycznym i psychicznym
– dzieci powyżej lat 4 z opiekunem ( na jedno dziecko musi przypadać jeden opiekun)
– chorzy na cukrzycę z zapasem insuliny na pokładzie
14. Na pokład balonu wchodzą tylko osoby które przeszły szkolenie przed lotem i podpisały listę uczestnictwa
w locie.
15. Loty balonami uzależnione są od sprzyjających warunków atmosferycznych :
– wiatr poniżej 4 m/s
– brak burz
– brak silnych opadów
– w przedziale temp. Od -10ºC do 24ºC
– podstawie chmur nie niższej niż 200 m
W przypadku odwołania lotu ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne pasażerowie mogą wziąć udział
w najbliższym dogodnym terminie lotu i nie mogą rościć pretensji do firmy FCB-Dariusz Brzozowski gdyż decyzje
o wykonaniu lotu podejmuje wyłącznie dowódca statku powietrznego mając na uwadze względy bezpieczeństwa.
16. Pory wykonywania lotów to:
– tuż po wschodzie słońca
– 2 godziny przed zachodem słońca
17. O wyborze miejsca startu ostatecznie decyduje zawsze dowódca statku powietrznego mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów.
18. Na pokład balonu można zabrać własne aparaty fotograficzne, kamery za które pasażerowie są odpowiedzialni by zabezpieczyć je odpowiednio podczas startu, lotu i lądowania by nie uszkodzić sprzętu, nie zgubić i nie spowodować nim krzywdy innym współpasażerom.
19. Na pokład balonu nie wolno zabierać : papierosów, narkotyków, alkoholu, szkła, broni, ostrych narzędzi.
20. Usługa trwa około 2-3 godzin i składa się na nią:
– szkolenie przed lotem
– podpisanie listy uczestnictwa w locie
– możliwość aktywnego udziału w rozkładaniu balonu
– start balonu
– lot
– lądowanie w terenie przygodnym
– możliwość uczestnictwa w pakowaniu sprzętu
– celebrowanie lądowania lampką szampana i stosownym imiennym certyfikatem
– odwiezienie gości do miejsca z którego rozpoczynaliśmy usługę
21. Podczas całej usługi obowiązuje całkowity zakaz palenia.
22. W przypadku uszkodzenia ciała współpasażerów spowodowanych:
– nie stosowaniem się pasażerów do poleceń pilota
– nie przestrzegania zasad szkolenia przed lotem
– z innych przyczyn spowodowanych przez pasażera
Pasażer, który spowodował uraz u innego z współpasażerów ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną.
23. Wszelkie uwagi, reklamacje, zgłoszenia roszczeń, zgłoszenia uszkodzenia ciała musi odbyć się przed zakończeniem usługi, po rozstaniu się z pracownikami firmy roszczenia nie będą uwzględniane.
24. Zwrot kosztów biletu/voucheru ma miejsce w następujących przypadkach:
– osoba 3 razy stawiła się na lot na miejsce startu, a został on odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
25. Firma nie zwraca kosztów biletów/voucherów kiedy:
– posiadacz biletu dostał go w prezencie i nie chce go wykorzystywać
– posiadacz biletu nie zdążył skorzystać z lotu w przedziale czasowym umieszczonym na bilecie
– posiadacz biletu zgłosił chęć wykorzystania biletu tuż przy końcu przedziału czasowego, w którym był ważny i ze względu na warunki atmosferyczne bądź inne zlecenia nie zdążył skorzystać z atrakcji.